آرشیورژیم کتوژنیک

رژیم بنتینگ
رژیم لاغری

سیر تا پیاز رژیم بنتینگ

رژیم اتکینز، رژیم لوکرب، رژیم کتوژنیک و… همگی نمونه‌هایی از رژیم های کم کربوهیدرات هستند. رژیم های غذایی کم کربوهیدرات امروزه جزو محبوبترین انوع رژیم برای لاغری محسوب می شوند. آیا شما سابقه استفاده از این رژیم ها را داشته اید؟ کدام رژیم را بهرت می دانید؟ آیا تا کنون نام رژیم...
رژیم پالئو
چاقیرژیم لاغری

رژیم پالئو را دریابید

امروزه رژیم ها به نقطه امیدی برای بسیاری افراد تبدیل شده اند. سبک زندگی امروزی از یک طرف و عوارض و بیماری های ناشی از چاقی از طرف دیگر، همه را به سمت تغییر سبک غذایی و رژیم سوق می دهد. آیا شما تا کنون چیزی از رژیم پالئو شنیده...
آب در رژیم غذایی
پزشکی سلامترژیم لاغری

جایگاه آب در رژیم های لاغری

در یک رژیم غذایی درست، باید تمام گروه های غذایی به مقدار کافی وجود داشته باشند. در کنار مواردی که در هرم تغذیه‌ای به آن‌ها اشاره می‌شود، مواردی نیز وجود دارند که در این هرم ذکر نشده‌اند؛ اما بدن انسان به آن‌ها نیاز دارد. خون، مهم‌ترین مایع درون بدن انسان...