آرشیوچاقی ژنتیکی پا

تاثیر ژنتیک بر چاقی
پزشکی سلامتچاقی

تاثیر ژنتیک بر چاقی

با مدرن شدن جوامع و افزایش مصرف غذاهای پرکالری و کاهش تحرک افراد، شیوع چاقی در جهان بسیار بیشتر شده. اما این بدان معنی نیست که همه‌ی افرادی که پرخوری می کنند و تحرک ندارند دچار چاقی می شوند، یا برعکس، همه‌ی افراد چاق کم تحرک  و پرخور هستند! پس در...