آرشیوعفونت مفصلی مچ پا

عفونت مفصل
پزشکی سلامت

از عفونت مفصل چه می دانید؟

آیا تا کنون نامی از عفونت مفصل شنیده اید؟ آرتریت عفونی Septic arthritis یا آرتریت چرکی به معنای التهاب مفصل به علت عفونت یا به زبان دیگر به معنای عفونت مفصل است. مشخصه عفونت مفصل درد شدید مفصل همراه با تب است.  شما تا کنون تجربه ی چنین علائمی را...