آرشیورژیم یائسگی

چاقی و یائسگی
پزشکی سلامتچاقی

یائسگی عاملی برای چاقی؟

زنان در دوران های مختلف زندگی خود تغییرات هورمونی زیادی را تجربه می کنند. بلوغ، قاعدگی، بارداری، شیر دهی و در نهایت یائسگی تاثیرات بسیاری بر شرایط جسمانی آن ها می گذارد. بیشتر زنان در دوران یائسگی نگران چاق شدن خود هستن. آیا شما هم با این مشکل دست به...