آرشیورژیم کیتون

رژیم بنتینگ
رژیم لاغری

سیر تا پیاز رژیم بنتینگ

رژیم اتکینز، رژیم لوکرب، رژیم کتوژنیک و… همگی نمونه‌هایی از رژیم های کم کربوهیدرات هستند. رژیم های غذایی کم کربوهیدرات امروزه جزو محبوبترین انوع رژیم برای لاغری محسوب می شوند. آیا شما سابقه استفاده از این رژیم ها را داشته اید؟ کدام رژیم را بهرت می دانید؟ آیا تا کنون نام رژیم...