آرشیورژیم مایرمتد

رژیم وحشی
رژیم لاغری

سیر تا پیاز رژیم وحشی

رژیم های لاغری به یکی از امور جدا نشدنی از سبک زندگی امروزی تبدیل شده اند. کم تحرکی و پشت میز نشینی از سویی و مصرف غذاهای چرب و پر کالری از سویی دیگر باعث ازدیاد اضافه وزن در بین آحاد جامعه شده اند. رژیم های متعددی ابداع شده اند...