آرشیوداروهای زخم معده

زخم معده
پزشکی سلامت

درباره زخم معده بخوانید

زخم معده به زخم هایی گفته می شود که در دیواره داخلی معده یا قسمت ابتدای روده کوچک که به نام دوازدهه شناخته می شود، شکل می گیرند. آیا شما تجربه این بیماری را دارید؟ گاهی زخم معده بسیار دردناک است. در گذشته تصور می شد که علت زخم معده...