آرشیوهرم غذایی

آب در رژیم غذایی
پزشکی سلامترژیم لاغری

جایگاه آب در رژیم های لاغری

در یک رژیم غذایی درست، باید تمام گروه های غذایی به مقدار کافی وجود داشته باشند. در کنار مواردی که در هرم تغذیه‌ای به آن‌ها اشاره می‌شود، مواردی نیز وجود دارند که در این هرم ذکر نشده‌اند؛ اما بدن انسان به آن‌ها نیاز دارد. خون، مهم‌ترین مایع درون بدن انسان...