آرشیومرگ در سرطان کبد

سرطان کبد
پزشکی سلامت

سیر تا پیاز سرطان کبد

کبد یا همان جگر بزرگترین غده ی موجود در بدن است. و همچنین بزرگ ترین عضو داخل حفره شکمی است. محل کبد در نیمه سمت راست بدن قرار دارد. کبد نقش گوارشی و تصفیه خون را به عهده دارد. شما درباره اهمیت این عضو در بدن چه می دانید؟ یکی...