آرشیورژیم کانادایی

رژیم غذایی دش
پزشکی سلامترژیم لاغری

کاهش فشار خون با رژیم دش

دش یا DASH مخفف کلمات Dietary Approaches to Stop Hypertension است. منظور از این کلمات رژیمی است که بتواند فشار بالا را متوقف کند. این رژیم بیش از آن‌که یک رژیم لاغری باشد رژیمی است که به کنترل فشار خون می‌پردازد. شما درباره این رژیم تا کنون چیزی شنیده اید؟ در این رژیم...