افزایش تعداد گلبول های سفید در بارداری
پزشکی زنانپزشکی سلامت

بالا بودن گلبول سفید در بارداری نشانه چیست؟ + علت افزایش تعداد گلبول های سفید چیست؟

لکوسیت ها یا WBC ها به عنوان آگرانولوسیت ها (لنفوسیت ها و مونوسیت ها) و گرانولوسیت ها (ائوزینوفیل ها، نوتروفیل ها و بازوفیل ها) طبقه بندی می شوند که سیستم ایمنی بدن را تشکیل می دهند. آنها با عفونت مبارزه می کنند. اگر در دوران باردری قرار دارید و یا...
1 2 3 6
برگه 1 of 6