آرشیوکپسول دفع سنگ کیسه صفرا

سنگ کیسه صفرا
پزشکی سلامت

سیر تا پیاز سنگ کیسه صفرا

کیسه صفرا عضوی در بخش تحتانی کبد است که صفرای ترشح‌شده از کبد در آن تجمع یافته و هنگام نیاز از طریق مجرای صفراوی مشترک به روده باریک ریخته می‌شود. آیا شما در بین اطرافیان خود فردی مبتلا به سنگ کیسه صفرا می شناسید؟ فکر می کنید شاید خود نیز...