آرشیوعوارض رژیم فستینگ

رژیم فستینگ
رژیم لاغری

“رژیم فستینگ” با غذاها نه، با زمان بازی کنید!

در دنیای کنونی، ظاهر بیش از پیش اهمیت پیدا کرده. همه افراد به دنبال هیکلی متناسب هستند. از طرفی انسان ها بیشتر با پیامدهای چاقی روبرو شده اند. رژیم ها یکی از متداول ترین پناهگاه ها برای بشر شده اند تا از شرّ اضافه وزن خلاص شوند. رژیم فستینگ یکی...